Aldi本周特賣!人氣空氣炸鍋只要$69.99

打折促銷

11月14日特賣:

Aldi11月14日特賣商品
Aldi11月14日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi11月14日特賣商品
Aldi11月14日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi11月14日特賣商品
Aldi11月14日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi11月14日特賣商品
Aldi11月14日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

Aldi本周每天特價商品:

Aldi每日特賣商品
Aldi每日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi每日特賣商品
Aldi每日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi Super Savers商品
Aldi Super Savers商品。(圖片來源:Aldi官網)

 

Aldi每日特賣商品
Aldi每日特賣商品。(圖片來源:Aldi官網)

展開評論
更多評論